KHĂN LAU TAY - KHĂN XẤP còn hàng

KHĂN LAU TAY - KHĂN XẤP còn hàng

liên hệ

KHĂN LAU TAY -KHĂN XẤP

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG

  • Quy chuẩn Quốc gia số  QCVN 09: 2015/BCT
  • Định lượng: 17± 1g/m2
  • Đóng gói: 150 tờ *2 lớp
  • Kích thước: 20*20 cm