KHĂN NAPKIN 33 còn hàng

KHĂN NAPKIN 33 còn hàng

liên hệ

KHĂN NAPKIN 33

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG:

Quy chuẩn Quốc gia số QCVN 09: 2015/BCT

  • Định lượng: 17‡1g/m2
  • Đóng gói: 50 tờ (2Lớp)/ xấp, 60 xấp/ thùng.
  • Kích thước khăn: 30 x 30 cm
  • In: 1 màu hoặc 2 màu

sản phẩm liên quan - NAPKIN 33